Begryp: ‘n Afrikaanse Gedig / Realise: an Afrikaans Poem

Begryp, Afrikaans, Poem, Tanzelle Oberholster, aRtVerse, Gedig, flowers, fairies, nature conservation,

In die feëwoude

Raak dit al hoe benouder

Want voëlneste word verwyder

En hoeveelheid inwoners al hoe kleiner

Is daar geen verligting?

Aan die oprigting?

Daar is geen meer bome

Vir die beeldskone

Woudgeeste om onder te dans

Deur die dag en saans

Niemand gee om

Want die mensdom is stom

Hul kinders gaan eendag kommer

Oor hoekom hul sit sonder

Enige iets om te bewonder

Alles wat mooi was, is nou weg

En nou is slegs, ‘n dorre land hul geboortereg

Omdat ons nie kan begryp

Hoe ons besig is om onself aan die aarde te vergryp…


Drabble: 98 words

© Dr Tanzelle Oberholster

Written during my highschool years / Geskryf gedurende my hoërskool jare: 2003-2007

data art, code art, math art, ggplot2, R programming, leaves, flowers, butterflies, garden, inferno, viridis, plasma, data analytics, data science, artverse, tanzelle oberholster, teepublic, t shirts
Data Flowers and Butterflies
by aRtVerse on Teepublic

PS: The automatic ‘translated’ version of this poem is majorly messed up – LOL!

Basically it speaks to the idea that our unsustainable ways of living (materialism, consumerism and the ever expanding cities) is destroying the forest in which the sprites and fairies dance. Consequently, our children will have nothing to admire, because all the beauty of the world has been lost. Their only birthright would be a barren wasteland, if we do not realise that we have to cease our needless selfish ways.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s